LO-leder blir styreleder i Norsk Folkehjelp

Gerd KristiansenFinn Erik Thoresen (70) er valgt til styreleder i Norsk Folkehjelp de neste to årene. Gerd Kristiansen (60) tar over vervet når hun går av som LO-leder i 2017.

– Jeg takker Norsk Folkehjelps landsmøte for tilliten og gleder meg til å begynne i organisasjonen når jeg går av i LO om to år, sier Kristiansen.

Fokusert arbeid

Hun vil ikke komme med noe programerklæring, men sier hun mener det vil bli viktig for organisasjonen å jobbe fokusert.

– Jeg skal ikke sitte der alene. Det er et helt styre og et nytt styre må alltid få muligheten til å se hvordan man skal få iverksatt det handlingsprogrammet som er vedtatt på landsmøtet. Så den jobben må vi gjøre sammen, sier Kristiansen.

– Jeg tror ikke jeg vil komme med noen programerklæring på hva som er viktigst. Skal jeg si noe så er det det at vi må konsentrere innsatsen og ikke spre oss for mye. Det tror jeg er det mest nærliggende. Og med det sier jeg ikke at noe av virksomheten til Norsk Folkehjelp er mindre viktig, men innenfor det enkelte område så er det viktig å konsentrere innsatsen, fortsetter hun.

God lokal aktør

Den nåværende LO-lederen forteller at hun er fra en liten bygd i Harstad, men har bodd hele sitt voksne liv i Tromsø og kjenner Norsk Folkehjelp både gjennom den viktige rollen de spiller i byen og gjennom sitt arbeid i fagbevegelsen gjennom mange år.

– Jeg tror ikke jeg kan svare på når jeg hørte om Norsk Folkehjelp første gang fordi jeg har bodd i Tromsø i hele mitt voksne liv og der er folkehjelpa en av de sentrale aktørene i lokalmiljøet. Så folkehjelpa har jeg alltid visst om og syns godt om, og sett på som en veldig god lokal aktør.

– Jeg har vært medlem så lenge som jeg har vært medlem i fagbevegelsen, sier hun.

Opptatt av sanitet

Kristiansen har vært aktiv i fagbevegelsen store deler av yrkeslivet.

– Jeg kommer fra offentlig sektor og er utdannet i helsesektoren. Jeg er hjelpepleier, er psykiatrisk utdannet og har jobbet i psykiatrien. Men jeg ble veldig fort tillitsvalgt og så at dette var noe som var spennende. Det å kunne være med og påvirke hvordan arbeidslivet utviklet seg var noe som tiltalte meg veldig og som gjorde at jeg veldig fort avanserte i rollen som tillitsvalgt og til syvende og sist havnet i stolen som LO-leder, forteller hun.

Med sin yrkesbakgrunn er Kristiansen spesielt opptatt av førstehjelp og redningstjenesten i Norsk Folkehjelp, men hun sier at de andre aktivitetsområdene også vekker stort engasjement i henne.

– På veien til stolen som LO-leder var jeg innom forbundet mitt sentralt, Fagforbundet. Forbundet har et veldig sterkt internasjonalt engasjement som også tiltalte meg veldig. Fagforbundet har engasjert seg i Gaza i veldig mange år. Det er også noe som har preget mitt virke som LO-leder, det å vende blikket utover og ikke bare se på norsk arbeidsliv men også være med og bidra til å bygge fagbevegelse i den verden som ikke har det eller som har den veldig svak, sier hun.

Sammen mot rasisme

I LO-stolen har hun også engasjert seg mot rasisme og fordommer og var senest i sommer på Norway Cup der hun viste rasisme rødt kort.

– Jeg tror det er kjempeviktig at folkehjelpa sammen med idretten og sammen med fagbevegelsen kan ha aksjoner som Gi rasisme rødt kort. Det å bygge allianser med både det politiske miljøet og med frivilligheten for å stå opp mot rasisme og fremmedfrykt, det er noe av det viktigste vi gjør, slår hun fast.

 

Øvrig styre:

1.nestleder Elin Skovly (Hadeland)

2.nestleder Atle Høie (Fellesforbundet)

Regionale styrerepresentanter

Region Nord

 

Line Hoaas (Tromsø)

Vara Torulf Mikkelsen (Hammerfest)
Vara Sture Wikestad (Andøy)
Region Midt Arild Berentzen (Mosjøen)
Vara Poyan Renani (Nidaros)
Vara Eldbjørg Mesloe (Oppdal)
Region Vest Jorge Alex Dahl
Vara Thea Katrin Mjelstad (Solidaritetsungdom Bergen)
Vara Liv Mortensen (Sunnhordland)
Region Sør-Vest Kristian Pettersen (Strand og Forsand)
Vara John Brunvær (Gjesdal)
Vara Kristine Notvik (Strand og Forsand)
Region Sør-Øst Stine Antonsen (Sande)
Vara Hellik Lislien (Veggli og Rollag)
Vara Roger Bjerknes (Sande)
Region Øst Hilde Iren Dahle (Lillehammer)
Vara Martin Holm Adelsøen (Moelv)
Vara Anita Hansen (Lørenskog)
Fagbevegelsen

Styremedlem

Mimmi Kvisvik (Fellesorganisasjonen)
Vara Fredrik Oftebro (NTL)
Vara Tanita Grønli Kristiansen (NAF)
Styremedlem Dag Einar Sivertsen (Transportarbeiderforbundet)
Vara Amalie Hilde Tofte (Industri & Energi)
Vara Anne Berit Aker Hansen (NNN)
Styremedlem Stein Guldbrandsen (Fagforbundet)
Vara Johnny Simensen (FLT)
Vara Vidar Hennum (EL og IT)
Ansatte (valgt blant de ansatte)
Styremedlem Tord Lier
Vara Per Øivind Eriksen
Vara Torunn Aaslund
Styremedlem Camilla Lillevold-Øverås
Vara Åse Vaksinen Sælensminde
Vara Ivar Christiansen
 

Fagområder

Sentralt Sanitetsutvalg

 

 

Live Kummen

Vara Stein Arnold Kristiansen
Vara Peter Harholdt
Solidaritetsungdom Ingrid Aspelund
Vara Thomas Birkeland
Vara Ida Smestad
Sanitetsungdom Sondre Emil Torgersen
Vara

Vara

Bjørg Iren Jensen

Aleksander Vassnes

 

Kontrollkomiteen

Leder   Kjersti Jenssen
Liv Nesset
Terje Olav Olsson
1.vara Edvard Tungland
2.vara Nils Arne Hesthag

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *