Landsmøteuttalelse: Norsk beredskap må styrkes betraktelig

Etter 22. juli sa alle at norsk beredskap måtte styrkes betydelig. 4 år etter er det klart at mye fortsatt gjenstår. Mange kommuner mangler beredskapsplaner. De samlede beredskapsressursene øver sjelden sammen. Og mens den frivillige redningstjenesten er en helt kritisk pilar i norsk beredskap, er den underfinansiert, ofte oversett og mangler de nødvendige rammevilkårene.

DSC_0521

Lokalpolitikere har et særlig ansvar for å styrke frivillige ressurser, mener Norsk Folkehjelps landsmøte, som etterlyser lokale beredskapsplaner i alle kommuner. Når frivillige redningsmannskaper stiller opp i arbeidstiden for å delta i lete- og redningsaksjoner, må dessuten det offentlige dekke tapt arbeidsfortjenesten. De frivilliges deltakelse bør ikke være avhengig av arbeidsgivers velvilje eller personlig økonomi.

Slik det er nå mangler en helhetlig tanke om beredskap og samfunnssikkerhet, mener Norsk Folkehjelp i en uttalelse som ble vedtatt på landsmøtet søndag.

–Alle landets kommuner må vite hvilke ressurser de har å spille på, og de frivillige kreftene som er så sentrale i den lokale beredskap må styrkes. Vi forventer at alle kommunepolitikerne nå tar ansvar ved å utarbeide beredskapsplaner og identifiserer samarbeid med frivillige ressurser, sier Finn Erik Thoresen, styreleder i Norsk Folkehjelp.

Først på stedet

Norsk Folkehjelp er en sentral aktør i redningstjenesten. Over 60 redningsgrupper er i beredskap og bistår hvert år ved mer enn 300 redningsoppdrag.

–Det er de lokale ressursene som først, og som regel alene, skal løse oppdraget når liv og helse er truet. I debatten om beredskap må man dessuten legge de faktiske truslene til grunn. De er oftest lokale. Hvis de ulike ressursene er vant til å finne hverandre i hverdagen finner de hverandre også lettere i større kriser, sier Thoresen.

Den offentlige debatten om samfunnssikkerhet har siden 2011 handlet mye om sentralisering av ressurser og å samle kompetansemiljøer. Like viktig er det at hjelpen kommer raskt på plass, at de som skal hjelpe kan samarbeide, at de øver sammen og at de frivillige ressursene som ofte kommer først på plass har rammer og ressurser til å bidra.

–I etterkant av storbrannen i Lærdal har det blitt særlig understreket hvor viktig lokal beredskap er. Det er den som må løse oppdraget inntil spesialistene kommer, og det er de som legger grunnlaget for den videre aksjonen, sier Thoresen.

Frivillige må integreres i satsingen på nasjonal beredskap

Norsk Folkehjelp mener det er viktig at alle landets kommuner bidrar til at ressursene er rustet til å løse oppdraget den dagen katastrofen rammer. Da trengs det lokale beredskapsplaner. Selv om dette er pålagt er det ikke alle kommuner som har slike beredskapsplaner i dag. Det må sikres gode rammevilkår for frivillige redningsressurser som må sees som en del av den helhetlige beredskapen. Myndighetene må legge fram en helhetlig plan for hvordan de ser for seg utviklingen av redningstjenesten, og denne må følges opp med bevilgninger, mener Norsk Folkehjelp.

Les hele uttalelsen fra landsmøtet her:

Politisk uttalelse – beredskap

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *