Landsmøteuttalelse: Integrering og toleranse nødvendige byggesteiner i norsk beredskap

Verden opplever nå den største flyktningkrisen og humanitære utfordringene vi har stått overfor på mange tiår. Desto viktigere blir det da at vi klarer å integrere de som kommer til oss, og bruke innvandring nettopp til den kjemperessursen det er, mener Norsk Folkehjelp.

DSC_0187

Norsk Folkehjelp mener lengeventende flyktninger må få rett til selvbosetting. Kommunene har de siste årene kun bosatt rundt 75 prosent av flyktningene som trenger bosetting årlig. Over 5000 personer bor fortsatt på asylmottak selv om de har fått opphold i Norge. Mange av dem har ventet i mange år på å få det bostedet de har rett på. Flyktninger med oppholdstillatelse som har ventet lenger enn seks måneder på å bli bosatt må få velge hvor de vil bo og etablere seg der selv, mener Norsk Folkehjelp.

Norsk Folkehjelp vedtok under landsmøtet i helgen en politisk uttalelse som krever en nasjonal dugnad for å løse utfordringen med bosetting.

– Det er en stor psykisk belastning å ha livet på vent og svært dårlig for integrering, noe vi ser hver dag i våre mottak, sier styreleder i Norsk Folkehjelp Finn Erik Thoresen.

Norsk Folkehjelps landsmøte henstiller regjeringen til å ta grep for å løse situasjonen.

– På kort sikt bør de som nå sitter med oppholdstillatelse og har ventet på bosetting i mer enn seks måneder få rett til selvbosetting. De må selv få velge hvor de vil bo og kommunen de velger må ta dem i mot. En viktig forutsetning for dette er at midlene til integreringstilskudd og introduksjonsordningen følger beboer. Det må i tillegg settes av tilstrekkelige midler for å sikre god integrering i kommunene, utdyper Thoresen.

Han understreker at dette må være et strakstiltak og kortsiktig.

– Langsiktig bør det utvikles en fordelingsmodell som gjør at ingen kommuner kan reservere seg mot bosetting og at det settes av tilstrekkelige midler på Statsbudsjett fremover for å sikre gjennomføringen av en slik modell, sier han.

Les hele uttalelsen fra Norsk Folkehjelps landsmøte her:

Politisk uttalelse – inkludering

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *