Program for Landsmøte 2015

Fredag 28. august

Kl 09.00-10.45    Registrering av delegater

Kl 10.00-10.30    Servering av baguetter

 

Kl 11.00                Kulturinnslag ved Teater Mango

Dagsorden punkt 1a – Åpning v/ styreleder Finn Erik Thoresen

Kl 11.40                Minnetale v/ styreleder Finn Erik Thoresen

Kl 12.00                Dagsorden punkt 1b – Konstituering v/ styreleder Finn Erik Thoresen

Dirigenter tar over møtet etter at disse er valgt.

 

Kl 13.00                Lunsj

 

Kl 14.00                Hilsningstale ved Mahmoud Hamda fra Palestina

Kl 14.10                Dagsorden punkt 2a – Beretning 2011-2014

Innledninger ved

Styreleder, Finn Erik Thoresen,

Leder Sentralt Sanitetsutvalg, Live Kummen,

Leder Sanitetsungdom, Sondre Emil Torgersen

Leder Solidaritetsungdom, Ingrid Aspelund

 

Dagsorden punkt 2b – Regnskap 2011-2014

Innledning v/ 2.nestleder Atle Høie

Innledning fra Revisor

Innledning ved Kontrollkomiteen

 

Kl 15.00                Dagsordens punkt 5a – Organisasjonsevaluering m/debatt

Innledning v/ 1.nestleder Kjersti E.R. Jenssen

 

Kl 16.00                Hilsningstale ved leder i LO – Gerd Kristiansen

Kl 16.20                Hilsningstale fra leder i AUF Mani Hussaini

Kl 16.30                Dagsordens punkt 5b – Vedtekter m/debatt

Innledning v/ 1.nestleder Kjersti E.R. Jenssen

 

Kl 17.30                Middag

Kl 19.00                Kveldsmøte ved behov

                        Dagsordens punkt 5b – Vedtekter m/debatt fortsetter

 

Lørdag 29. august

Kl 08.30                Hilsningstale ved partisekretær i Arbeiderpartiet, Kjersti Stenseng

Kl 09.00                Kulturelt innslag ved Daniela

Kl 09.15                Dagsordens punkt 5b – Vedtekter (vedtak)

Kl 10.00                Dagsordens punkt 3 – innkomne forslag, fremleggelse av uttalelser m/debatt

Innledning v/ 2.nestleder Atle Høie

 

Kl 11.00                Kulturinnslag ved Daniela

Kl 11.10                Dagsordens punkt 6 – prinsipprogram for perioden 2015-2019 m/debatt

Innledning v/ 2.nestleder Atle Høie

 

Kl 13.00                Lunsj

Kl 14.00                Hilsningstale ved Peter Majur fra Sør Sudan

Kl 14.10                Dagsorden punkt 7 – Overordnede prioriteringer i landsmøteperioden m/debatt

Innledning v/ 1.nestleder Kjersti E.R. Jenssen

 

Kl 15.00                Kulturinnslag ved Daniela

Kl 15.10                Dagsordens punkt 8 – Valg

Innledning ved leder av valgkomiteen Terje Olsson

 

Kl 17.00                Møteslutt (må slutte senest 1700 pga omrigg før lm middagen)

 

Etter slutten av møte lørdag er det mulighet for landsmøtedelegater til å treffe internasjonale gjester.

 

Kl 19.00                Landsmøtemiddag

Velkommen ved Generalsekretær Liv Tørres

Utdeling av prisen «Folkehjelperen»

Musikk/underholdning ved Notodden Blues Band

Søndag 30. august

Kl 09.00                Kulturelt innslag ved Daniela

Kl 09.10                Møtestart med hilsningstale fra Mahdi Qadr fra Irak

Kl 09.20                Fremlegging av redaksjonskomiteenes innstillinger

Dagsordens punkt 6 – Prinsipprogram for perioden 2015-2019 (vedtak)

Dagsordens punkt 4 – Fastsetting av fordeling av kontingent (vedtak)

Dagsorden punkt 7 – Overordnede prioriteringer i landsmøteperioden (vedtak)

Dagsordens punkt 3 – Innkomne forslag (vedtak)

Kl 12.15                Dagsorden punkt 9 – avslutning v/ Finn Erik Thoresen

 

Kl 14.00                Lunsj og hjemreise

 

Dirigentene styrer møtet med pauser og innhold innenfor rammen av møtet.