Currently browsing

Page 2

yngsteldst

Engasjement uten aldersgrense

Landsmøtes eldste delegat er like gammel som organisasjonen og har vært med på mer enn halvparten av Norsk Folkehjelps landsmøter. Den yngste …

kjerstijenssen

Kjerstis klare tale

Når Kjersti Jenssen går av som nestleder i styret er det ikke for å gi seg i Norsk Folkehjelp. Men hun har …

Gerd Kristiansen

LO støtter beredskaps-tenkning

– Vi støtter dere i kravet om en helhetlig politisk tenkning rundt beredskapsarbeidet i Norge – og spesielt samspillet mellom frivillig innsats …

Atle Høie

Gode resultater

Norsk Folkehjelp kan vise til både gode resultater på aktiviteter og regnskap. – Vi har nesten nådd målet om å ha en …

Finn Erik Thoresen

En organisasjon som handler

– Vi er en tydelig stemme i debatten om Syria. Vi er en tydelig stemme i debatten om mottak av flyktninger her …

Mahmoud Hamada

Takket medlemmene for Palestina-støtten

– Norsk Folkehjelps solidaritetsarbeid er effektivt. Organisasjonen har påvirket det norske oljefondet til å trekke ut selskapene som tjener på okkupasjonen. Takk …

finnerik-minne

Hyllet de som har gått bort

Styreleder i Norsk Folkehjelp Finn Erik Thoresen mintes de organisasjonen har mistet i landsmøte-perioden. – Dette er venner og kolleger fra hele …